sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Nasi na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym

W dniu 22 maja 2019 r. w Samorz?dowej Szkole Podstawowej nr 2  w Opatowie odby?y si? eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym .Gmin? Iwaniska reprezentowali uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach. W sk?ad grupy do lat 12 wchodzili: Oliwia Niedba?a , Natalia Suska, Krzysztof Kost?pski i Kamil Górczy?ski. Grup? uczniów starszych tworzyli ch?opcy z klasy III A gimnazjum: Hubert Madej, Dominik Dawiec i Jakub G?odek . Zadaniem dru?yn w tym turnieju by?o rozwi?zanie testu z wiedzy o ruchu drogowym ( 35 pyta?) , wykazanie si? wiedz? i umiej?tno?ciami jazdy na rowerze w miasteczku ruchu ( w tym roku bardzo ciekawe!) , na torze przeszkód i udzielaj?c pierwszej pomocy przedmedycznej. Dru?yna z grupy starszych uczniów zaj??a III miejsce, zdobywaj?c cenne nagrody.

 

 
wstecz   dalej »