czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Wyrwani z niewoli gośćmi Krzyżtoporu

Dnia 8 maja 2019r. wychodząc naprzeciw zagrożeniom czyhającym we współczesnym świecie na młodego człowieka, zorganizowano w zamku Krzyżtopór w Ujeździe spotkanie o charakterze profilaktycznym. Realizacja tego wspaniałego przedsięwzięcia była możliwa dzięki Wójtowi Gminy Iwaniska – panu Markowi Stańkowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.

Spotkanie adresowane było do uczniów klas IV – VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Iwaniska oraz do młodzieży gimnazjalnej. W tym roku miało ono nieco inny charakter niż w latach ubiegłych. Był to bowiem koncert profilaktyczny w wykonaniu dwóch młodych mężczyzn – Piotra Zalewskiego i Jacka Zajkowskiego pod nazwą „Ku wolności”. Mężczyźni ci, będąc po różnego rodzaju doświadczeniach życiowych, stworzyli zespół „Wyrwani z niewoli” grający muzykę hip – hopową. Pomysłodawczyniami takiej formy działań profilaktycznych były panie: Mariola Bednarska – Pasieka oraz Aneta Kargulewicz.

Podczas spotkania wykonawcy ukazali młodzieży świat bez alkoholu, narkotyków i wszelkich innych używek, a zrobili to w bardzo oryginalny sposób, opierając wszystko na własnych doświadczeniach życiowych. Jak sami mówią o sobie, zostali wyrwani z niewoli różnych uzależnień i teraz chcą przestrzegać przed tym innych młodych ludzi.

            Dzięki nietypowej relacji, którą udało się im zbudować, młodzież chętnie włączyła się we wspólny śpiew i dzielenie się swoimi przemyśleniami. Jacek i Piotr uświadomili młodemu człowiekowi, że nawet z najgorszego dna można się podnieść. Oni nieustannie pokazują to swoim życiem, bowiem Piotr skończył psychologię, obecnie studiuje socjoterapię, a Jacek jest artystą hip – hopowym. Uświadomili także zebranym, jak ważne jest zachowanie w życiu odpowiedniej hierarchii wartości i umiejętności dokonywania właściwych wyborów. Swoim koncertem przeplatanym świadectwami życiowymi skłonili młodego człowieka do refleksji nad własnym życiem.

            Taka forma przekazu najważniejszych zagadnień z zakresu profilaktyki pozwoliła inaczej spojrzeć na wszechobecny w dzisiejszym świecie problem uzależnień. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a chwile spędzone z tymi jakże wartościowymi ludźmi z pewnością pozostaną na długo w pamięci młodzieży.

 
wstecz   dalej »