czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Gminny Konkurs Ortograficzny


W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Stańka. Do konkursowych zmagań stanęło 13 najlepszych uczniów z klas drugich i trzecich szkół podstawowych, którzy wyłonieni zostali w etapach szkolnych:

1.       Wiktoria Zając - PSP w Mydłowie

2.       Maja Piwowarczyk – PSP w Mydłowie

3.       Kacper Ścibisz – PSP w Ujeździe

4.       Patrycja Pawlik – PSP w Ujeździe

5.       Oliwia Madej  - PSP w Wygiełzowie

6.       Martyna Babicz – PSP w Wygiełzowie

7.       Mikołaj Kalita – PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli

8.       Kacper Grześkiewicz –  PSP w Iwaniskach

9.       Dominik Kargul – PSP w Iwaniskach

10.    Kinga Lenart – PSP w Iwaniskach

11.    Maja Kowalska – PSP w Iwaniskach

12.    Julia Maziarz – PSP w Iwaniskach

13.    Dominika Jabczyk - PSP w Iwaniskach

 Główne cele konkursu to: doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni, utrwalanie zasad ortograficznych a także integracja uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Po uroczystym otwarciu imprezy dokonanym przez p.dyrektor Annę Michalską – Kapsiak uczestnicy  otrzymali do wypełnienia test z zadaniami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii. 

Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych.  Zadania konkursowe zostały sprawdzone i ocenione przez komisję konkursową, w składzie: Alina Malinowska, Edyta Łata, Dorota Świderska, Mirosława Tutak. Wytypowano  zwycięzców w każdej grupie wiekowej.

MISTRZAMI ORTOGRAFII  zostali:

Klasa II

1 miejsce – Kacper Grześkiewicz  PSP w  Iwaniskach

2 miejsce – Kinga Lenart  PSP w Iwaniskach

3 miejsce – Maja Kowalska  PSP w Iwaniskach

Klasa III

1 miejsce   - Julia Maziarz  PSP w Iwaniskach

2 miejsce  - Wiktoria Zając  PSP w Mydłowie

2 miejsce - Martyna Babicz  PSP w Wygiełzowie

3 miejsce - Dominika Jabczyk PSP w Iwaniskach

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu się do konkursu oraz czynnie zaangażowali się w jego przebieg, wspomagając prace Komisji Konkursowej.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Stańka, który ufundował dla laureatów nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki za udział.

Koordynatorzy konkursu: E.Zapart, S. Bienięnda

 
wstecz   dalej »