sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
?yczenia Wielkanoc 2019


Marek Staniek                                                                         Wies?awa S?owik
Wójt Gminy Iwaniska                                                      Sekretarz Gminy Iwaniska

                  Wies?aw Kowalczyk
                    Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska
 
 
wstecz   dalej »