niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
Autyzm wprowadza zmysły w błąd


We wtorek, 2 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach obchodziliśmy po raz pierwszy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Obchody tego dnia rozpoczęły się przeprowadzeniem warsztatów na temat „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”, które miały uświadomić uczniom z jakimi trudnościami borykają się ludzie dotknięci autyzmem.

Aby przybliżyć uczniom zachowanie i sposób patrzenia na świat tych osób nauczyciele klas I-III, IV przygotowali plakaty tematyczne. Zostały one umieszczone na szkolnych korytarzach.

Tego dnia większość uczniów i nauczycieli na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem – przyszło do szkoły z niebieskimi elementami garderoby.


Przedszkolaki oraz uczniowie klas 0, I, II, III, IV wraz z wychowawcami i nauczycielami, oraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w happeningu pt. „Niech marzenia się spełniają”. Solidaryzując się z osobami dotkniętymi autyzmem, wszyscy uczestnicy posiadali niebieskie balony, motylki.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy „10 rzeczy, o których chciałoby powiedzieć dziecko z autyzmem” sporządzonych na podstawie książki pod tym samym tytułem autorstwa E. Notbohm.

Mogliśmy również usłyszeć „Listę marzeń mamy dziecka z autyzmem” oraz wiersz „Moje dziecko” autorstwa Marla De Bruin.

Uroczystości zakończyły się przedstawieniem pt. „ Nasz wspólny świat” przygotowanym przez uczniów klasy VII b.

W szkolnych obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu wzięli również udział samorządowcy z naszej gminy: wójt Marek Staniek, radna Zofia Kokosa, dyrektor GZEAS Danuta Kargulewicz.

Solidaryzując się z innymi miastami daliśmy znak społeczeństwu, że rozumiemy, akceptujemy i jednoczymy się z osobami dotkniętymi autyzmem.

  „Bycie niepełnosprawnym oznacza nieustanną konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w szkole. Bycie niepełnosprawnym to częste zmaganie się z życiem w izolacji i na marginesie społeczeństwa. To napotykanie barier”.

 

W czwartek,  28 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbyła się debata z panią dok. Magdaleną Grochulską - rektor  Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Chojnicach, oraz panią dok. Marią Owczarek pt: „ Nowoczesne formy edukacji i wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, rodzice klas:  III i IV A – integracyjnej.

Podczas spotkania poruszona została problematyka kształcenia inkluzyjnego uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, oraz ukazania znaczenia środowiskowych i kulturowych determinantów, wpływających na przebieg tego procesu.

Na początku debaty przedstawione zostały koncepcje i definicje niepełnosprawności oraz ich ewolucja na przestrzeni wieków. Zaprezentowano też modele niepełnosprawności oraz pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Celem rozważań niniejszego spotkania było zbadanie szkoły ogólnodostępnej pod kątem przygotowania do pracy z uczniem z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego.

 
wstecz   dalej »