niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
WOLONTARIUSZE Z UJAZDU ZBIERALI NA DOM HOSPICYJNY

W listopadzie i grudniu 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się zbiórka publiczna „ZBUDUJMY DZIECIOM DOM HOSPICYJNY”. Cała społeczność szkolna przystąpiła do akcji organizowanej przez Fundację ”Z SERCA DLA SERCA” z siedzibą w Kępiu Zaleszańskim.

Na terenie szkoły kwestę prowadził sztab nr 92 w składzie: Klaudia Kostępska, Weronika Woźniak, Marlena Wójcik i Wiktoria Halat. Wolontariuszki zbierały datki do puszek na rzecz Domu Hospicyjnego dla nieuleczalnie chorych dzieci w najtrudniejszych momentach ich życia. W akcję chętnie włączyli się uczniowie, grono pedagogiczne na czele z dyrektorem szkoły, jak również rodzice. Cała suma w kwocie 401,07 zł została już przekazana na konto Fundacji.

Z wielką chęcią przystąpiliśmy do  zbiórki na  budowę Domu Hospicyjnegodla dzieci w Zaleszanach. Tego typu inicjatywy uczą dzieci empatii i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bycie wolontariuszem dostarcza wartościowych doświadczeń edukacyjnych i pełni bogatą rolę wychowawczą – mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe wspiera ideę wolontariatu i dobroczynności włączając się w  wiele akcji o charakterze charytatywnym. Na korytarzu szkolnym widnieje gazetka o działaniach podejmowanych w tym zakresie, popularyzująca niesienie bezinteresownej pomocy i informująca o akcjach, w których szkoła bierze udział. Dzięki temu oddziaływanie organizowanych przedsięwzięć jest bardziej intensywne i trwałe oraz zachęca do działania na rzecz innych.

Opiekunami wolontariuszek byli: Marcin Urbański – dyrektor szkoły oraz Anna Gołyska – nauczyciel języka angielskiego. 
wstecz   dalej »