piątek, 24 maj 2019
 
 
Ogłoszenia nieruchomości
Wykaz
 
Ogłoszenia archiwalne
Informacje o zbyciu nieruchomości w drodze przetargu

 

Iwaniska, dnia 30.11.2016 r.
RG.6845.1.2013

INFORMACJA

Wójt Gminy Iwaniska informuje
, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 30.11.2016 r. do dnia 21.12.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, oznaczonej nr 297 położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się część działki o powierzchni około 0,2000 ha. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości podane zostały w wykazie. Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106 w godzinach od 730 do 1530  od poniedziałku do piątku.

--------------------------------------

Iwaniska, dnia 17.10.2016 r.


RG.6018.1.2013, RG.6018.12.2013

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Iwaniska informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 17.10.2016 r. do dnia 07.11.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 573 i nr 567 położonych w obrębie ewidencyjnym Mydłów, gmina Iwaniska. Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106  w godzinach od 730 do 1530  od poniedziałku do piątku.

 

---------------------------------------------------------

INFORMACJA


Wójt Gminy Iwaniska informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na okres 21 dni, tj. od dnia 01.08.2016 r. do dnia 22.08.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1740 położonej w obrębie ewidencyjnym Iwaniska, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się część nieruchomości o powierzchni 9,45 m2). Dodatkowych informacji udziela Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Iwaniskach, pok. nr 3, tel. 15 860-12-54 wew. 106 w godzinach od 730 do 1530  od poniedziałku do piątku.
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 10 - 11 z 11