czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Archiwum
Spotkanie Koła Pszczelarzy w Iwaniskach
 
 
 

Spotkanie członków Koła Pszczelarzy zorganizowane w dniu 25 lutego 2018r. w Gminnym Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach przyniesie owocne rezultaty w funkcjonowaniu Koła i planowanych jego działaniach.

W spotkaniu udział wzięli: Prezes Koła Henryk Szczepański, Zastępca Prezesa Tadeusz Masternak, Skarbnik Czesław Baran, Sekretarz Bożena Łata oraz członkowie Koła Pszczelarzy w Iwaniskach. Gościem spotkania był Wójt Gminy Iwaniska Marek  Staniek i Kierownik biura Okręgowego Związku Pszczelarskiego w Sandomierzu - Szymon Kaca.

Tematem wiodącym spotkania była możliwość dofinansowania z funduszu krajowego i europejskiego sprzętu pszczelarskiego, poruszone zostały tematy zakupu leków dla matek pszczelich, sprawy związane z zakupem sztandaru i pocztu sztandarowego. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek zaoferował zebranym uczestnikom pomoc w zakresie dofinansowania sztandaru dla Koła Pszczelarzy w Iwaniskach.

Bardzo ważnym elementem spotkania był także temat związany z współpracą i dotarciem do jak największej grupy rolników, sadowników i działkowiczów, by rozważnie i mądrze działali, zgodnie z przepisami prawa,  w zastosowaniu środków ochrony roślin.

Corocznie pszczelarze tracą pszczoły na skutek nieumiejętnego wykonywania oprysków. Dlatego tak ważne jest informowanie rolników o tym jak prawidłowo chronić owady zapylające rośliny i kwiaty, przypominać że tego typu środki eliminują nie tylko chwasty i różnego rodzaju szkodniki, ale również pszczoły i owady zapylające.

Szacuje się że korzyści z tytułu wykorzystania pszczół jako zapylaczy są od 30 do 100 razy większe niż korzyści jakie uzyskuje pszczelarz sprzedając wszystkie pozyskane produkty pszczele.

 
Wyróżnienia wręczone

Dnia 27 lutego 2018 roku Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Zastępcą Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi Zdzisławą Radzimowską wręczyli wyróżnionym uczniom klasy III oddziału gimnazjum w Iwaniskach nagrody z tytułu osiągniętych sukcesów w nauce. Natalia Sławska uzyskała stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Stypendystka osiągnęła między innymi wysoką średnią z punktowanych przedmiotów i brała udział w licznych konkursach. Mateusz Zaroda natomiast zakwalifikował się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Wyróżnionym uczniom Wójt Gminy Iwaniska pogratulował laureatom i życzył dalszych sukcesów w nauce.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 12 z 15