sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Archiwum
Informacja o szkoleniu

Jak pozyska? 60 tysi?cy z?otych na restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw? Czy 100 tys. z?otych wystarczy na za?o?enie ma?ej firmy na terenach wiejskich? Czy kwota 200 tys. z?otych jest dost?pna na zrealizowanie inwestycji przeznaczonej na rozwój Twojego gospodarstwa? – Odpowied? na te pytania móg? znale?? ka?dy, kto przyby? na bezp?atne warsztaty szkoleniowe, które odby?y si? dnia 7 lutego 2018 roku od godz. 12:00 w Sali Zamku Krzy?topór w Uje?dzie. Tematem wiod?cym przeprowadzonych warsztatów by?o pozyskiwanie funduszy unijnych i innowacyjnych rozwi?za? w rolnictwie, gdzie ka?dy klient móg? uzyska? fachow? porad? oraz pomoc w wype?nieniu wniosków. Prowadz?cy podpowiadali zainteresowanym mieszka?com gminy Iwaniska w jaki sposób w pierwszym pó?roczu 2018 roku mo?na pozyska? fundusze unijne na rozwój ma?ych i ?rednich gospodarstw oraz firm.

Czytaj całość...
 
Ostrze?enie meteo
 
Więcej...
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 13 - 15 z 15