W niedzielę 22 stycznia 2023 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe przygotowali szczególne podziękowania dla babć i dziadków w postaci Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji. Uroczystą sumę w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach odprawili ks. Leszek Zajezierski - dziekan Dekanatu Opatowskiego oraz ks. Krzysztof Religa.

Drugą część uroczystości stanowił program artystyczny, który odbył się we wtorek 24 stycznia 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe. Wzięli w nim udział: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Iwaniskach – Zofia Kowalska, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofia Kokosa,radny Rady Miejskiej w Iwaniskach – Władysław Orkisz,przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Chłodnicka, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Monika Rybak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański oraz rodzice. Szczególnymi gośćmi byli bardzo licznie zgromadzeni dziadkowie.Uczniowie przedstawili wzruszające scenki z życia babć i dziadków przypominające ich dzieciństwo, młodość, przeplecione wierszami i  znanymi utworami muzycznymi. Całość uświetnił występ zespołu tanecznego „Fantazja”.Wnuki wyraziły swoja wdzięczność babciom i dziadkom wręczając im własnoręcznie wykonane laurki, rysunki oraz drobne upominki.W ten wyjątkowy sposób dziękowali za opiekę, troskę, wspólną zabawę i przekazaną wiedzę.Niezastąpiona Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek.Spotkanie z dziadkami miało na celu uświadomienie dzieciom, jak wiele im zawdzięczają. Było wyrazem szacunku do starszych oraz wzmacniało więzi emocjonalne z rodziną.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek złożył przybyłym babciom i dziadkom najlepsze życzenia zdrowia i długich lat życia upływających w pomyślności, radości i miłości ze strony wnucząt.